Н

ие сме адвокат Камелия Йотова и адвокат Богомил Йорданов!

Тъй като винаги сме имали голям брой клиенти, желаещи да им изготвим или да проверим договор за покупко-продажба, да извършим проверка на документи за собственост, или да ги придружим при изповядване на сделката пред нотариус, а същевременно разполагаме с богат опит и изградена мрежа от контакти, в нас се зароди идеята да основем наша собствена агенция за недвижими имоти – „Меджик Билд Груп“. Целта на нашата агенция не е да дублира други брокери на пазара, а да предоставим на клиента по-широк кръг от услуги – от издаване на документи за собственост, през реклама на имота и намиране на купувач, до изготвяне на сигурен договор, завършване на самата сделка и настаняване на купувача в имота. Ние работим с избран кръг клиенти и за нас е изключително важно доверието, както и изграждането на позитивни отношения и възможността за дългосрочна работа. Съвсем нескромно, считаме, че дългите години опит зад гърба ни, както и нашата квалификация, са предпоставка за един от най-добрите услуги в тази категория услуги.

Недвижими имоти Меджик Билд Груп
Недвижими имоти Меджик Билд Груп

Пишете ни
    Call Now Button