Продава се парцел 1000 кв.м. в Банкя-Иваняне, в. з. Бели брег, кв. 9, за жилищно застрояване. Показатели Жм2, плътност на застрояване 25%, кота корниз 8,5 м., озеленена площ 60%. Има издадена виза за проектиране, съгласуване и сключен договор с ЧЕЗ, разрешение от Басейнова дирекция за проучен собствен водоизточник, който се явява на удобно място в парцела.

1000 m²

Продава се Парцел с план за строеж в с. Видраре, местност Горуня, общ. Правец. Парцелът е с площ от 530 кв.м. и има план за строеж на еднофамилна жилищна сграда. Мястото е спокойно, близо до асфалтов път, а около него има построени други нови къщи.

530 m²

Продава се поземлен имот Нива в с. Бистрица, площ 1367 кв.м., цена 54680 евро.

1367 m²

Продава се поземлен имот Нива в с. Бистрица, площ 2829 кв.м., цена 113 200 евро.

2829 m²

55 дка поземлен имот в с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич – на по-малко от километър от брега на морето. Поземленият имот се състои от 6 еднакви по размер и форма по-малки поземлени имота, които образуват правоъгълник и са на един собственик. Имотът е напълно равен и се ползва като нива в момента. По предназначение по кадастрална карта имотите са с трайно предназначение на територията: урбанизирана; а по начин на трайно ползване са както следва: незастроен имот за жилищни нужди, имот за вилна сграда, имот за комплексно застрояване, имот за ниско застрояване до 10 м. До имота се стига по добре асфалтиран път. На около 500 метра е Орлово блато и на още 100-200 метра – къмпинг „Космос“

55000 m²