55 дка поземлен имот в с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич

Цена: € 825 000

с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич

Описание

55 дка поземлен имот в с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич – на по-малко от километър от брега на морето. Поземленият имот се състои от 6 еднакви по размер и форма по-малки поземлени имота, които образуват правоъгълник и са на един собственик. Имотът е напълно равен и се ползва като нива в момента. По предназначение по кадастрална карта имотите са с трайно предназначение на територията: урбанизирана; а по начин на трайно ползване са както следва: незастроен имот за жилищни нужди, имот за вилна сграда, имот за комплексно застрояване, имот за ниско застрояване до 10 м. До имота се стига по добре асфалтиран път. На около 500 метра е Орлово блато и на още 100-200 метра – къмпинг „Космос“

За контакти

Меджик Билд Груп ООД
  • 0890399993
  • 0887163200
  • 0896715040
  • Call Now Button