Д

оверете ни се и ще останете доволни. Ние предлагаме широк спектър от услуги, свързани с недвижимите имоти.

Всеки един от нас има дългогодишен опит и квалификация в областта, в която работи, за да постигаме оптимални резултати във Ваш интерес.

При продажба на Вашия имот, ние винаги търсим най-доброто решение за защита на Вашите права и интереси, дори и това решение да не е най-лесното и най-изгодно за нас.

Посреднически услуги за продажба на имот

Съдействие с документи

При необходимост, ние ще Ви окажем съдействие за набавяне на необходимите документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения.

Изготвяне на реална пазарна оценка

Поддържаме връзка с голям брой лицензирани оценители, за да сме сигурни, че Вашият недвижим имот ще получи реална пазарна оценка.

Рекламиране на имота за продаба

Изцяло за наша сметка, ще извършим пълно рекламно обезпечение на продавания от Вас имот, по начин, по който да достигне до възможно най-голям брой и най-подходящи потенциални купувачи.

Извършване на огледи на имота

Ще организираме и ще провеждаме огледи с потенциални купувачи само в удобно за Вас време, в случай, че желаете да присъствате на огледа.

Уговаряне на условия с купувача

Ще уговорим най-изгодните и подходящи за Вас условия и срокове за изплащане и прехвърляне на недвижимия имот.

Изготвяне на сигурен договор за покупко-продажба

Ще изготвим юридически издържан и сигурен договор. Тъй като сме адвокати, договорите са ни добре позната материя, поради което Вашите права винаги ще бъдат оптимално гарантирани и защитени.

Придружаване при изповядване на сделката

За да бъдете спокойни, ние ще сме през цялото време до Вас, включително и при изповядване на сделката пред нотариус.

Допълнително съдействие

В случай, че имате каквито и да е други въпроси след продажбата на Вашия имот, или необходимост от допълнително съдействие с държавните институции, ние винаги сме насреща!

Пишете ни
  УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, моля, имайте предвид, че на 20 май 2009 г. CEN прие Европейски стандарт EN 15733, който регламентира общо европейските изисквания относно предоставяне на услугите от брокери на недвижими имоти. В България стандартът е публикуван от Българския институт за стандартизация /БИС/ на английски език на 17 юни 2010 г. и с официален превод на български език на 19 октомври 2010 г. – БДС EN 15733:2010. Ние, от Агенция за недвижими имоти „Меджик билд груп“, спазваме всички европейски стандарти за качество, включително и БДС EN 15733:2010.


  Представяме Ви кратка извадка от БДС EN 15733:2010


  – Брокерът на недвижими имоти и клиентът трябва да подпишат писмено споразумение за услугите, които предлага брокерът на недвижими имоти. За да се сведат до минимум споровете се препоръчва брокерите на недвижими имоти да влизат в споразумения за изключително представителство.
  – Брокерът няма право да предлага на пазара, имот на потенциален клиент преди да е подписал договор с него.
  – В случай на изключително представителство брокерът трябва да информира клиента, че може да бъде задължен да плати двойни разходи, ако е възложил на друг брокер на недвижими имоти същия имот за продажба.
  – Брокерът на недвижими имоти трябва да изиска от продавача да представи доказателство за законното право на собственост. С изключение на новопостроени имоти, продавани преди построяването им, всички предлагани на пазара трябва да бъдат огледани на място лично от името на брокера на недвижими имоти.

  Call Now Button